erik@jerabygg.se

070 - 677 70 35

Projekt

Byggnadsminnesmärke, hamnkranen södra hamn Luleå

Tillfrågade av Sandå Måleri med Toni Orava som samordnare tar vi oss an att restaurera maskinrum och förarhytt på Luleås nya byggnadsminnesmärke: Hamnkranen i södra hamn. Med vägledning av biträdande projektledare Curth Hägglund får vi direktiv hur arbetet ska utföras. För dom specifika kraven på utförda plåtarbeten, anlitar vi i vår tur Piteå Plåtcentrum.

För en utförligare och väldigt bra dokumentation av hela projektet, besök: http://www.bottenviken.se/sodrahamn/index.html