erik@jerabygg.se

070 - 677 70 35

Projekt

Varmfarstu / Utbyggnad Holmträsk

En rejäl varmfarstu ligger högt på önskelistan hos många barnfamiljer.

Här bygger vi en väl tilltagen modell (15 kvm), som tillgodoser de flestas utrymmesbehov.