erik@jerabygg.se

070 - 677 70 35

Projekt

Utbyggnad varmfarstu, Sunderbyn

På Kråkbergsvägen i Sunderbyn river vi bort två farstukvistar på en stor Norrbottensgård och ersätter dessa med en väl tilltagen varmfarstu.