erik@jerabygg.se

070 - 677 70 35

Projekt

Utbyggnad Gälön, Piteå

Vi gör en utbyggnad på en timmerstuga på Gälön utanför Norrfjärden.
Med denna utbyggnad får man ett stilenlig tillskott till utrymmena
i fritidshuset. Det blir en ljus och fin matplats att vistas i.