erik@jerabygg.se

070 - 677 70 35

Projekt

Fasadrenovering, Sandön Luleå

Vi tilläggsisolerar och slår en ny träfasad på ett stort skärgårdshus på Sandön i Luleå.