erik@jerabygg.se

070 - 677 70 35

Projekt

Fasad och yttertaksrenovering Sikfors

Ett äldre hus i Sikfors tilläggsisoleras, får ny ytterpanel med lite ”snickarglädje” kring fönstren, en bred midja samt ett nytt yttertak.