erik@jerabygg.se

070 - 677 70 35

Projekt

Fasad och takrenovering

Vi fick denna förfrågan:
Vårt bostadshus strax utanför Luleå är i behov av tak- och fasadrenovering. Renoveringen är planerad att ske någon gång under våren/sommaren 2007.

Huset, som är ett 1½ plans hus med källare, är utbyggt med en sutterängdel, men det är endast 1½ plans huset som ska renoveras.
Följande renoveringsåtgärder är planerade:

Byte av plåttak (vid behov – även renovering undertak), ombyggnation av bro, ny takkupa på baksidan av huset, byte från eternit till träfasad.