Byggnadsminnesmärke, hamnkranen
södra hamn Luleå
Tillfrågade av Sandå Måleri med Toni Orava som samordnare tar vi
oss an att restaurera maskinrum och förarhytt på Luleås nya
byggnadsminnesmärke: Hamnkranen i södra hamn.
Med vägledning av biträdande projektledare Curth Hägglund får vi
direktiv hur arbetet ska utföras. För dom specifika kraven på utförda
plåtarbeten, anlitar vi i vår tur Piteå Plåtcentrum.

För en utförligare och väldigt bra dokumentation av hela projektet,
besök: http://www.bottenviken.se/sodrahamn/index.html


Innan byggstart:

Och nu börjar vi jobbet med återskapandet i ursprunglig stil,
med särskild tonvikt på luft och fukttäthet.

««««